วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้อื่น

ในบางครั้งที่เราต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติของใครบางคน ที่มีต่อเรื่องอะไรซักอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายจริงๆ